เรากำลังจ้างผู้จัดการฝ่ายส่งออก:

  • อุตสาหกรรมในธุรกิจทรัฟเฟิล;
  • มีความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายการส่งออก;
  • ทักษะการจัดการองค์กรและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับการส่งออก
  • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
  • การจัดการการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม
  • วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดจำหน่ายร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ