Categoria: Trufa,

Trufa, Truffle Truffle

Maison de la Truffle สวรรค์ของคนรักทรัฟเฟิล

ไปบุกบ้านคุณป้องคุณวุฒิชัย หาญพานิช เจ้าของแบรนด์ HARNN ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเธอราพีจากธรรมชาติรายแรกของไทยตอนนี้ชื่อเสียงดังไกลไประดับโลก จนมีคนเรียกว่าเป็นนักสะสมของเก่า เพราะจำนวนของเก่าที่มีต้องใช้เวลาสะสมจนกว่าจะครบคอนเลคชั่นก่อนจะนำมาจัดวางให้ได้ชมกัน