Truffleat Video

บี้ The Ska พาชิมเห็ดที่แพงที่สุดในโลก ที่ Trufflebar

บี้ เดอะ สกา พาชิมเมนูจากเห็ดทรัฟเฟิลที่ส่งตรงจากประเทศอิตาลี Urbani Truffle Bar & Restaurant ซึ่งมูลค่าเห็ดที่เขาประมูลกันเมื่อปีที่แล้ว อยู่ที่ ก้อนละ 3,000,000 บาท รสชาติและหน้าตาเจ้าเห็ดทรัฟเฟิลจะเป็นยังไงไปดูกันในวิดีโอนี้

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Truffle และ truffleสดนำเข้าได้จากประเทศอิตาลี จาก TrufflEat Thailand-trufflebar.com

For more information
call: 022331990, +66 (0)81 133 1337, +66 (0)61 412 6999 
email: info@truffle.co.th |https://truffleat.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *